Shopdunk

0107619360-002 – NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế WOORI BANK VIETNAM LIMITED – HO CHI MINH CITY BRANCH
Tên viết Vô hiệu hóa WOORI BANK VIETNAM – HO CHI MINH BRANCH
Mã số thuế 0107619360-002
Địa chỉ Phòng 7,8,9 Tầng 2, tòa nhà văn phòng Mplaza Saigon, số 39 tuyến đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện KWON YONG KYU
Điện thoại 04 7300 6802
Ngày hoạt động 2016-12-23
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0107619360-002 lần cuối vào 2021-09-21 09:29:03. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi mang kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác; – Cấp nguồn vốn vay dưới những hình thức: Cho vay; Chiết khấu, tài chiếu khấu dụng cụ chuyên nhượng và hồ sơ mang giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Ra mắt thẻ nguồn vốn vay; Bao trả tiền trong nước; – Mở account trả tiền cho các bạn; – Sản xuất nhà sản xuất trả tiền: Sản xuất dụng cụ trả tiền; Thực hành nhà sản xuất trả tiền séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư nguồn vốn vay, thẻ ngân hàng, nhà sản xuất thu hộ và chi hộ; – Mở account: Mở account tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; Mở account trả tiền tại đơn vị nguồn vốn vay khác; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền đất nước; – Nhà sản xuất điều hành tiền mặt, giải đáp ngân hàng, nguồn vốn; những nhà sản xuất điều hành bảo quản của cải cho thuê tủ, két an toàn; – Trả lời nguồn vốn công ty, giải đáp mua, sang tay thống nhất sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư; – Tham dự đấu thầu tín phiếu Ngân khố, mua, sang tay dụng cụ chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân khố, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những hồ sơ mang giá khác trên thị phần tiền tệ; – Mua, sang tay trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Công ty; – Nhà sản xuất môi giới tiền tệ; – Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Luật Những Đơn vị nguồn vốn vay, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Vay, cho vay, gửi, nhận vốn của đơn vị nguồn vốn vay, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong ngành nghề can hệ đến hoạt động ngân hàng, buôn bán bảo hiểm, điều hành của cải theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. – Buôn bán, cung cấp nhà sản xuất ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam quy định. – Buôn bán, cung cấp sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, của cải nguồn vốn khác trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong khuôn khổ do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam quy định. – Buôn bán vàng miếng theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam. – Lưu ký chứng khoán theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam. – Hoạt động mua sang tay nợ theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam.