Shopdunk

0300942001-025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAUCÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU
Mã số thuế 0300942001-025
Địa chỉ Số 01, con đường số 04, KĐT lối vào Đông Bắc, Phường 5, Đô thị Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Người đại diện HUỲNH HỮU QUANG
Không những thế HUỲNH HỮU QUANG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 08 38221605
Ngày hoạt động 2007-03-23
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp phận sự hữu hạn ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0300942001-025 lần cuối vào 2021-09-29 01:40:53. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
2710 Cung cấp mô tơ, máy phát, biến thế điện, đồ vật sản xuất và điều khiển điện
Chi tiết: Cung cấp đồ vật ngành nghề điện, đồ vật viễn thông – kỹ thuật thông báo (không hoạt động tại hội sở)
3320 Lắp đặt máy móc và đồ vật công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt đồ vật sử dụng năng lượng điện mặt trời (không gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở)
3510 Cung cấp, truyền tải và sản xuất điện
Chi tiết: -Cung cấp, sản xuất và buôn bán mua sang tay điện năng. – Xuất nhập cảng điện năng – Đầu tư lớn mạnh lưới điện với thuộc tính sản xuất; những dự án thủy điện vừa và nhỏ
4290 Vun đắp dự án khoa học dân dụng khác
Chi tiết: Vun đắp dự án dân dụng, công nghiệp.
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, giám sát lắp đặt những dự án con đường dây và trạm biến áp (không gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở)
4329 Lắp đặt hệ thống vun đắp khác
Chi tiết: Xây lắp, giám sát lắp đặt những dự án viễn thông – kỹ thuật thông báo (không gia công cơ khí, tái chế truất phế thải, xi mạ điện tại hội sở)
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
Chi tiết: Nhà cung cấp thi công cơ giới.
4652 Bán sỉ đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Xuất nhập cảng, buôn bán vật tư, đồ vật viễn thông – kỹ thuật thông báo.
4659 Bán sỉ máy móc, đồ vật và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Xuất nhập cảng, buôn bán vật tư, đồ vật ngành nghề điện.
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán sỉ những đồ vật tiết kiệm năng lượng điện khác.
4933 Vận chuyển hàng hóa bằng con đường bộ
Chi tiết: Nhà cung cấp chuyển vận dùng cho cung cấp buôn bán.
5012 Vận chuyển hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Buôn bán chuyển vận biển.
5022 Vận chuyển hàng hóa con đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Nhà cung cấp chuyển vận dùng cho cung cấp buôn bán.
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp apps, kiểu dáng trang web.
6202 Trả lời máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Buôn bán những nhà cung cấp kỹ thuật thông báo: Trả lời về phần cứng. Ngoại hình hệ thống PC tích hợp có phần cứng, apps và có những kỹ thuật truyền thông, điều hành PC và tích hợp Internet cục bộ.
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
Chi tiết: Vun đắp, khai thác và lưu trữ hạ tầng dữ liệu.
7110 Hoạt động kiến trúc và giải đáp khoa học với can dự
Chi tiết: -Trả lời quy hoạch điện lực. -Trả lời điều hành công trình; giải đáp lập công trình đầu tư, giải đáp đấu thầu, lập dự toán những dự án con đường dầy và trạm biến áp, những dự án thủy điện vừa và nhỏ, dự án viễn thông – kỹ thuật thông báo, những dự án công nghiệp và dân dụng. Ngoại hình dự án con đường dây tải điện và trạm biến áp. Giám sát thi công vun đắp và hoàn thiện dự án con đường dây và trạm biến áp. -Trả lời biện pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và giải đáp thực hành những công trình tiết kiệm năng lượng. – Trả lời, kiểu dáng, lắp đặt, giám sát, thông số, kết nối mở mang phần cứng và apps của hệ thống SCADA/DMS, những máy móc tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh;
7320 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận (dùng cho cho những ngành nghề săn sóc người dùng của Tổng doanh nghiệp Điện lực miền Nam, không bao gồm nhà cung cấp khảo sát và thông báo nhà nước cấm.
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thí điểm, hiệu chỉnh đồ vật điện. Hoạt động tự động hóa và điều khiển. Kiểm định, hiệu chuẩn, thí điểm, lắp đặt, rà soát: những loại đồ vật điện, dụng cụ đo lường điện, công cụ đo lường, trang đồ vật điện, kiểm soát an ninh, điều khiển;
7710 Cho thuê xe với động cơ
7730 Cho thuê máy móc, đồ vật và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê của cải, hạ tầng cơ sở điện lực.
8220 Hoạt động nhà cung cấp can dự đến những cuộc gọi
Chi tiết: Nhà cung cấp săn sóc người dùng qua hệ thống tổng đài điện thoại.
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Điều hành vận hành, cung cấp, tu chỉnh, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cần phải có bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc những dự án lưới điện đến cấp điện áp 110kV và những dự án lưới điện 220kV với thuộc tính sản xuất. Điều hành vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, tu chỉnh, làm lại, upgrade hệ thống SCADA/DMS; thu thập, xử lý, phân phối thông báo từ hệ thống SCADA; kết nối và bàn thảo hạ tầng dữ liệu có những hệ thống khai thác dữ liệu khác. Điều hành vận hành, cung cấp, tu chỉnh, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cần phải có bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc những dự án lưới điện đến cấp điện áp 35KV với tính chấp sản xuất.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện nguồn nhân công phục cho điều hành, vận hành, tu chỉnh lưới điện. Huấn luyện và lớn mạnh nguồn nhân công kỹ thuật thông báo và viễn thông chuyên ngành nghề. Nhà cung cấp đào tạo an toàn lao động; huấn luyện về ngành nghề SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành những trọng điểm điều khiển từ xa.