Shopdunk

0313041646 – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DPVCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DPV
Tên quốc tế DPV DEVELOPING PROPERTY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết Vô hiệu hóa DPV PROPERTY JSC
Mã số thuế 0313041646
Địa chỉ Tầng 5, số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ĐẶNG ANH MAI ( sinh năm 1966 – Nghệ An)
Bên cạnh đó ĐẶNG ANH MAI còn đại diện những công ty:

Điện thoại 028 3823 1988
Ngày hoạt động 2014-12-04
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0313041646 lần cuối vào 2021-09-21 09:16:04. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4101 Vun đắp nhà để ở
4102 Vun đắp nhà không để ở
4299 Vun đắp dự án công nghệ dân dụng khác
4390 Hoạt động vun đắp chuyên dụng khác
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà sản xuất nguồn vốn chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giải đáp đầu tư (trừ trả lời nguồn vốn, kế toán, luật pháp)
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Buôn bán bất động sản
6820 Giải đáp, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Điều hành bất động sản; Giải đáp bất động sản; Môi giới bất động sản(trừ định giá bất động sản, trả lời với tính pháp lý)