18+ Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Anh rất thoải mái trong chyện ân á

https://shopdunk.vn/2022/12/02/18-bay-ba-bua-ban-bay-ba-anh-rat-thoai-mai-trong-chyen-an-a/

a65a5 1f606 1818+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Anh rất thoải mái trong chyện ân ái

a65a5 1f606 18 cùng danh mục

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

– Em có sợ độ cao không?

– Dạ không

– Để anh biết đường đưa em lên đỉnh


Cho dù thế chiến có xảy ra thì đi ỉa vẫn quan trọng hơn nhiều…

Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì?… đó là sún răng!!!

Em mệt hả, kiếm nhà nào nghỉ nhé :v

Tình dục vốn không có tội… nhưng miêu tả tình dục là có tội!!!

18+
Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Anh rất thoải mái trong chyện ân á

Related Posts