18+ Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Ba dạy con: Nước biển làm ra muối,

https://shopdunk.vn/2022/12/02/18-bay-ba-bua-ban-bay-ba-ba-day-con-nuoc-bien-lam-ra-muoi/

a65a5 1f606 1818+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Ba dạy con: Nước biển làm ra muối, mía làm ra đường… và cái giường làm ra con.

a65a5 1f606 18 cùng danh mục

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

– Em có sợ độ cao không?

– Dạ không

– Để anh biết đường đưa em lên đỉnh


Theo như anh được biết thì 70% cơ thể em là nước, vậy em có thể cho anh nuôi nhờ vài con nòng nọc được hong…

– Nhà tao đang có trộm đột nhập thì phải làm sao?

– Rên to lên “2 anh làm em sướng hơn được không?”. Trộm nó sẽ biết nhà có đông người.

Thế ông có biết tại sao gọi là Châu Âu và Châu Á không? Châu Á thì hay kêu Á á á. Châu Âu thì hay kêu Âu âu âu mai gót :)))

Ngày ấy rũ em đi học đàn, không ngờ trở thành nhạc cụ để cho em thổi.

18+
Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Ba dạy con: Nước biển làm ra muối,

Related Posts