18+ Bậy bạ bựa bẩn bấy bá Bần cùng sinh đạo tặc, s*c c*c xin

https://shopdunk.vn/2022/12/02/18-bay-ba-bua-ban-bay-ba-ban-cung-sinh-dao-tac-sc-cc-xin/

a65a5 1f606 1818+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Bần cùng sinh đạo tặc, s*c c*c xin tinh trùng

a65a5 1f606 18 cùng danh mục

– Chị có thể làm bạn gái em được không?

– Tôi không thích trẻ con!

– Vâng, em nhất định sẽ cẩn thận.


– Mấy đứa gay có gì hay?

– Có sao không, không những chừa con gái lại cho mày, nó còn dụ bớt mấy thằng đực để cho mày đỡ cạnh tranh. Một mũi tên chết 2 con trym.

Hoa hồng nào chẳng có gai

Yêu nhau thì phải có thai mới bền

– Sao con gái không chịu nhắn tin trước vậy?

– Tinh binh bơi tới chỗ trứng hay trứng bơi tới chỗ tinh binh.

– Em có sợ độ cao không?

– Dạ không

– Để anh biết đường đưa em lên đỉnh


Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì?… đó là sún răng!!!

Em mệt hả, kiếm nhà nào nghỉ nhé :v

Tình dục vốn không có tội… nhưng miêu tả tình dục là có tội!!!

Mẹ a bảo ko nên nhìn phụ nữ đẹp con sẽ biến thành đá, a cũng đang cảm nhận đc vài bộ phận đang cứng như đá rồi!!!

18+
Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Bần cùng sinh đạo tặc, s*c c*c xin

Related Posts