Shopdunk

2801841103 – Lê Quang LăngLê Quang Lăng
Mã số thuế tư nhân 2801841103
Người đại diện Lê Quang Lăng
Ngày hoạt động 2012-04-11
Điều hành bởi Chi cục Thuế Huyện Ngọc Lặc
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 2801841103 lần cuối vào 2020-05-22 10:21:46. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?