Ăn nhậu Nam vô tửu như kỳ vô phong Nam vô tửu như kì vô

https://shopdunk.vn/2022/12/02/an-nhau-nam-vo-tuu-nhu-ky-vo-phongnam-vo-tuu-nhu-ki-vo/

791f6 beerwineĂn nhậu

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Nam vô tửu như kì vô phong

Trúng gió đi luôn vào phòng bệnh

791f6 beerwine cùng danh mục

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Rượu rót ra rồi để đấy ư?

Đã nhấc lên rồi làm luôn chứ?

Long đền dính chén thế là hư!
Rượu là gạo, bia là lúa, mồi là đồ ăn nên nhậu nhiều… bổ

Trong bàn nhậu luôn có một đứa uống nước ngọt và nó còn là… dũng sĩ diệt mồi nữa.

1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai…

Ăn nhậu
Nam vô tửu như kỳ vô phong

Nam vô tửu như kì vônam-vo-tuu-nhu-ki-vo-phong-trung-gio-di-luon-vao-phong-benh

Related Posts