Cuộc sống Hãy sống, đừng tồn tại! Ánh sáng cần bóng tố

https://shopdunk.vn/2022/12/02/cuoc-song-hay-song-dung-ton-taianh-sang-can-bong-to/

79185 lifeCuộc sống

Hãy sống, đừng tồn tại!

Ánh sáng cần bóng tối để tồn tại

Cũng như hạnh phúc lớn lên từ nỗi đau

79185 life cùng danh mục

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều ấy.

Hận thù không thể xua đuổi đi hận thù, chỉ có yêu thương mới có thể làmm được điều ấy.

Nền văn minh tiến bộ nhờ sự gia tăng số lượng những hành động chúng ta có thể thực hiện mà không cần phải suy nghĩ

Kẻ nào tư duy bằng cái đầu của chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ trở thành nô lệ

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn.

Cuộc sống
Hãy sống, đừng tồn tại!

Ánh sáng cần bóng tố

Related Posts