Cuộc sống Hãy sống, đừng tồn tại! Muốn nhìn thấy cầu v

https://shopdunk.vn/2022/12/02/cuoc-song-hay-song-dung-ton-taimuon-nhin-thay-cau-v/

79185 lifeCuộc sống

Hãy sống, đừng tồn tại!

Muốn nhìn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa

79185 life cùng danh mục

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều ấy.

Hận thù không thể xua đuổi đi hận thù, chỉ có yêu thương mới có thể làmm được điều ấy.

Người ta thường nói cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó chính là thứ ta sở hữu lâu nhất!

Con người càng lúc càng đông.

Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Sống ở đời này các phải biết… nhẫn nhục với kẻ mạnh… nhẫn nhịn với kẻ liều… và nhẫn tâm với kẻ yếu =))

Đời không khó… chỉ có con người làm khó nhau

Cuộc sống
Hãy sống, đừng tồn tại!

Muốn nhìn thấy cầu vmuon-nhin-thay-cau-vong-phai-chiu-dung-con-mua

Related Posts