Danh ngôn song ngữ A classic is a book that has never finished saying what it has to say. Một tác ph

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-a-classic-is-a-book-that-has-never-finished-saying-what-it-has-to-say-mot-tac-ph/

ideaDanh ngôn song ngữ

A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.

Danh ngôn song ngữ
A classic is a book that has never finished saying what it has to say.
Một tác phmot-tac-pham-co-dien-la-mot-cuon-sach-chang-bao-gio-ket-thuc-dieu

Related Posts