Danh ngôn song ngữ A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. Một cuộc hôn nh

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-a-good-marriage-would-be-between-a-blind-wife-and-a-deaf-husband-mot-cuoc-hon-nh/

ideaDanh ngôn song ngữ

A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp đó là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

Danh ngôn song ngữ
A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.
Một cuộc hôn nhmot-cuoc-hon-nhan-tot-la-giua-ba-vo-mu-va-ong-chong-diec

Related Posts