Danh ngôn song ngữ A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-a-mule-will-labor-ten-years-willingly-and-patiently-for-you-for-the-privilege-of-kicking/

ideaDanh ngôn song ngữ

A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking you once.

Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần.

Danh ngôn song ngữ
A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kickingmot-con-la-se-san-long-lao-dong-muoi-nam-kien-nhan-chi-de-co

Related Posts