Danh ngôn song ngữ An unjust law is itself a species of violence. Luật lệ không công bằng tự nó đã l

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-an-unjust-law-is-itself-a-species-of-violence-luat-le-khong-cong-bang-tu-no-da-l/

ideaDanh ngôn song ngữ

An unjust law is itself a species of violence.

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

Danh ngôn song ngữ
An unjust law is itself a species of violence.
Luật lệ không công bằng tự nó đã lluat-le-khong-cong-bang-tu-no-da-la-mot-dang-bao-luc

Related Posts