Danh ngôn song ngữ Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. Làm điều bạn thí

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-doing-what-you-like-is-freedom-liking-what-you-do-is-happiness-lam-dieu-ban-thi/

ideaDanh ngôn song ngữ

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Danh ngôn song ngữ
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
Làm điều bạn thílam-dieu-ban-thich-la-tu-do-thich-dieu-ban-lam-la-hanh-phuc

Related Posts