Danh ngôn song ngữ For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind. Mỗ

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-for-every-minute-you-remain-angry-you-give-up-sixty-seconds-of-peace-of-mind-mo/

ideaDanh ngôn song ngữ

For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.

Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.

Danh ngôn song ngữ
For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.
Mỗmoi-phut-ban-gian-du-ban-tu-bo-sau-muoi-giay-thanh-than-tam-hon

Related Posts