Danh ngôn song ngữ I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-i-used-to-think-that-dreams-do-not-come-true-but-this-quickly-changed-the-moment-i-laid/

ideaDanh ngôn song ngữ

I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Anh từng nghĩ giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật nhưng ý nghĩ đó đã thay đổi nhanh chóng kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em.

Danh ngôn song ngữ
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid

Related Posts