Danh ngôn song ngữ It is a bad plan that admits of no modification. Một kế hoạch không cho phép sửa

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-it-is-a-bad-plan-that-admits-of-no-modification-mot-ke-hoach-khong-cho-phep-sua/

ideaDanh ngôn song ngữ

It is a bad plan that admits of no modification.

Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.

Danh ngôn song ngữ
It is a bad plan that admits of no modification.
Một kế hoạch không cho phép sửamot-ke-hoach-khong-cho-phep-sua-doi-la-mot-ke-hoach-toi

Related Posts