Danh ngôn song ngữ No one has a right to consume happiness without producing it. Không ai có quyền h

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-no-one-has-a-right-to-consume-happiness-without-producing-it-khong-ai-co-quyen-h/

ideaDanh ngôn song ngữ

No one has a right to consume happiness without producing it.

Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo lập nó.

Danh ngôn song ngữ
No one has a right to consume happiness without producing it.
Không ai có quyền hkhong-ai-co-quyen-huong-thu-hanh-phuc-ma-khong-tao-ra-no

Related Posts