Danh ngôn song ngữ No pressure, no diamonds. Không có áp lực, không có kim cương.

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-no-pressure-no-diamonds-khong-co-ap-luc-khong-co-kim-cuong/

ideaDanh ngôn song ngữ

No pressure, no diamonds.

Không có áp lực, không có kim cương.

Danh ngôn song ngữ
No pressure, no diamonds.
Không có áp lực, không có kim cương.khong-co-ap-luc-khong-co-kim-cuong

Related Posts