Danh ngôn song ngữ One good schoolmaster is of more use than a hundred priests. Một giáo viên tốt hữ

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-one-good-schoolmaster-is-of-more-use-than-a-hundred-priests-mot-giao-vien-tot-hu/

ideaDanh ngôn song ngữ

One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.

Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.

Danh ngôn song ngữ
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.
Một giáo viên tốt hữmot-giao-vien-tot-huu-dung-hon-ca-tram-thay-tu

Related Posts