Danh ngôn song ngữ The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher. M

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-the-object-of-teaching-a-child-is-to-enable-him-to-get-along-without-a-teacher-m/

ideaDanh ngôn song ngữ

The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.

Mục tiêu của việc dạy dỗ là làm cho cậu học trò có khả năng thích nghi với việc không cần thầy giáo.

Danh ngôn song ngữ
The object of teaching a child is to enable him to get along without a teacher.
Mmuc-tieu-cua-viec-day-do-hoc-tro-la-lam-cho-tro-co-kha-nang

Related Posts