Danh ngôn song ngữ The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself. Mục đích

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-the-purpose-of-a-writer-is-to-keep-civilization-from-destroying-itself-muc-dich/

ideaDanh ngôn song ngữ

The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.

Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt.

Danh ngôn song ngữ
The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.
Mục đíchmuc-dich-cua-nguoi-viet-van-la-giu-cho-nen-van-minh-khong-tu-huy

Related Posts