Danh ngôn song ngữ There is no charm equal to tenderness of heart. Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàn

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-there-is-no-charm-equal-to-tenderness-of-heart-khong-gi-quyen-ru-bang-su-diu-dan/

ideaDanh ngôn song ngữ

There is no charm equal to tenderness of heart.

Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.

Danh ngôn song ngữ
There is no charm equal to tenderness of heart.
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dànkhong-gi-quyen-ru-bang-su-diu-dang-cua-trai-tim

Related Posts