Danh ngôn song ngữ There is no happiness in having or in getting, but only in giving. Không có hạnh

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-there-is-no-happiness-in-having-or-in-getting-but-only-in-giving-khong-co-hanh/

ideaDanh ngôn song ngữ

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

Danh ngôn song ngữ
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
Không có hạnhkhong-co-hanh-phuc-trong-viec-so-huu-hay-don-nhan-chi-co-hanh-phuc-khi-cho-di

Related Posts