Danh ngôn song ngữ There is nothing more requisite in business than despatch. Trong kinh doanh, khôn

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-there-is-nothing-more-requisite-in-business-than-despatch-trong-kinh-doanh-khon/

ideaDanh ngôn song ngữ

There is nothing more requisite in business than despatch.

Trong kinh doanh, không có gì cần thiết hơn là sự nhanh nhạy.

Danh ngôn song ngữ
There is nothing more requisite in business than despatch.
Trong kinh doanh, khônkhong-co-gi-can-thiet-hon-trong-kinh-doanh-la-su-nhanh-nhay

Related Posts