Danh ngôn song ngữ To be good, and to do good, is all we have to do. Làm người tốt và làm điều tốt,

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-to-be-good-and-to-do-good-is-all-we-have-to-do-lam-nguoi-tot-va-lam-dieu-tot/

ideaDanh ngôn song ngữ

To be good, and to do good, is all we have to do.

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.

Danh ngôn song ngữ
To be good, and to do good, is all we have to do.
Làm người tốt và làm điều tốt,lam-nguoi-tot-va-lam-dieu-tot-do-la-tat-ca-nhung-gi-chung-ta-phai-lam

Related Posts