Danh ngôn song ngữ To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishin

https://shopdunk.vn/2022/12/02/danh-ngon-song-ngu-to-kill-an-error-is-as-good-a-service-as-and-sometimes-even-better-than-the-establishin/

ideaDanh ngôn song ngữ

To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact.

Loại bỏ một sai lầm cũng tốt như, và thậm chí đôi lúc còn hơn là thiết lập một chân lý hay sự thật mới.

Danh ngôn song ngữ
To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishinloai-bo-mot-sai-lam-cung-tot-nhu-va-tham-chi-doi-luc-con-hon-la-thiet-lap-mot-chan

Related Posts