Dê cụ No caption =)) Anh yêu em như cây yêu lá… nhưng em à có

https://shopdunk.vn/2022/12/02/de-cu-no-caption-anh-yeu-em-nhu-cay-yeu-la-nhung-em-a-co/

d1e9a deDê cụ

No caption =))

Anh yêu em như cây yêu lá… nhưng em à có cây nào một lá đâu em

d1e9a de cùng danh mục

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Trai trung thực… Nhìn ngực đầu tiên =))

Dê cụ
No caption =))

Anh yêu em như cây yêu lá… nhưng em à có

Related Posts