Danh mục Kỹ thuật quay phim

9 kỹ năng quay phim căn bản

Cân bằng trắng: Trước khi thực hiện cân bằng trắng, bạn  cần tìm hiểu các yếu tố như: Vị trí bề mặt trắng: Nguồn sáng của bối cảnh đến từ đâu? Đó là ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng…