Nói lái 18+ Những câu nói lái bựa 18+ Một buổi tan tr

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-18-nhung-cau-noi-lai-bua-18mot-buoi-tan-tr/

16c49 noilai18Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Một buổi tan trường – Một chưởng tan b**i

16c49 noilai18 cùng danh mục

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

tâm không dưỡng – dâm không tưởng

liệu hồn – l** hiệu

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

Tình như giấc mộng tan – Tàn như giấc mộng tinh

Đàn ông lên và ra, đàn bà la và rên :v

Con đã đi xa – Con đĩ xi đa

Cho em tiêm – Chiêm em to

Nói lái 18+
Những câu nói lái bựa 18+

Một buổi tan trmot-buoi-tan-truong-mot-chuong-tan-b-i

Related Posts