Nói lái 18+ Những câu nói lái bựa 18+ Một lằng – Mặt

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-18-nhung-cau-noi-lai-bua-18mot-lang-mat/

16c49 noilai18Nói lái 18+

Những câu nói lái bựa 18+

Một lằng – Mặt l**

16c49 noilai18 cùng danh mục

Chê em vú bé nhưng anh *éo có vé bú

– Nhìn anh dễ thương quá đi mất!

– Vậy thì quất đi má

tâm không dưỡng – dâm không tưởng

liệu hồn – l** hiệu

Hưởng kiếp bị cưỡng hiếp =))

– Cá gì vậy?

– Cá chà bặc hay Cá chà bu

Chào chú… ngo – Chào chó ngu

– Lá gì lạ vậy?

– Lá chà bồn

Lông c* bờ lách (black) – Lông nách bờ lu (blue)

Nói lái 18+
Những câu nói lái bựa 18+

Một lằng – Mặtmot-lang-mat-l

Related Posts