Nói lái Những câu nói lái bá đạo bà con – còn ba

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-nhung-cau-noi-lai-ba-daoba-con-con-ba/

0cf49 noilaiNói lái

Những câu nói lái bá đạo

bà con – còn ba

0cf49 noilai cùng danh mục

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

một chú chuột đồng – một đống chuột chù

chứa chan – chán chưa

Bán sữa – Bữa sáng

Hoảng chưa – Chửa hoang

Nói lái
Những câu nói lái bá đạo

bà con – còn ba

Related Posts