Nói lái Những câu nói lái bá đạo Bán hết đám cá tươi để là

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-nhung-cau-noi-lai-ba-daoban-het-dam-ca-tuoi-de-la/

0cf49 noilaiNói lái

Những câu nói lái bá đạo

Bán hết đám cá tươi để làm đám cưới ta

0cf49 noilai cùng danh mục

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thương em tới già – tha em tới giường

tường trình – tình trường

Đừng có sầu dù đầu có sừng

tương xứng – xưng tướng

Nói lái
Những câu nói lái bá đạo

Bán hết đám cá tươi để là

Related Posts