Nói lái Những câu nói lái bá đạo Láng giềng – Giếng làng

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-nhung-cau-noi-lai-ba-daolang-gieng-gieng-lang/

0cf49 noilaiNói lái

Những câu nói lái bá đạo

Láng giềng – Giếng làng

0cf49 noilai cùng danh mục

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Sống nhờ lương – Sướng nhờ lông

Làm thân – Lầm than

Nói lái
Những câu nói lái bá đạo

Láng giềng – Giếng lànglang-gieng-gieng-lang

Related Posts