Nói lái Những câu nói lái bá đạo nằm ngang – ngàn năm

https://shopdunk.vn/2022/12/02/noi-lai-nhung-cau-noi-lai-ba-daonam-ngang-ngan-nam/

0cf49 noilaiNói lái

Những câu nói lái bá đạo

nằm ngang – ngàn năm

0cf49 noilai cùng danh mục

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Rau má – Ra máu

Đống cành – Cánh đồng

Nói lái
Những câu nói lái bá đạo

nằm ngang – ngàn nămnam-ngang-ngan-nam

Related Posts