Tiền bạc Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Muốn

https://shopdunk.vn/2022/12/02/tien-bac-song-tren-doi-song-can-co-1-dong-tienmuon/

1f90f 5b040 tienTiền bạc

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Muốn có tiền thì phải dám vay tiền.

1f90f 5b040 tien cùng danh mục

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Những ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc đơn giản bởi họ không biết mua nó ở đâu

Vấn đề tiền với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là tôi chẳng có tiền

Tiền bạc
Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Muốnmuon-co-tien-thi-phai-dam-vay-tien

Related Posts