Tìm não lạc Cạn lời :v Nam đánh 8 thằng lưu manh san

https://shopdunk.vn/2022/12/02/tim-nao-lac-can-loi-v-nam-danh-8-thang-luu-manh-san/

420c5 nobrainTìm não lạc

Cạn lời :v

Nam đánh 8 thằng lưu manh sang ngày hôm sau 8 thằng đó phải vào viện… để thăm Nam

420c5 nobrain cùng danh mục

Hồi trước, nhà nước khuyến cáo cấm tụ tập quá 20 người. Lúc dừng đèn đỏ em đếm hơn 20 người em sợ quá, em vượt đèn đỏ luôn. Sau đó, làm gì có sau đó… em bị bắt rồi.

Nửa đêm không ngủ được, dậy uống cốc nước thấy một con gián, ngồi tâm sự với nó. Kể nó nghe những nổi buồn của mình… Rồi cầm chiếc dép đập chết cmn luôn vì đã biết quá nhiều.

Có rất nhiều lần bạn bè trách móc tôi seen tin nhắn mà không trả lời. Thật tình lúc mở ra đọc tôi đã trả lời rồi nhưng rất lâu sau tôi mới nhận ra là mình trả lời trong đầu chứ chưa hề gõ ra và gửi đi.

Nhiều lúc tôi seen tin nhắn xong, quên rep, rồi ngồi đợi người ta trả lời.

Mình đọc báo biết được tắm sau 11h đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nên những lần có việc về muộn, mình toàn phải chỉnh đồng hồ xuống trước 9h để tắm cho đỡ sợ.

– Con chó nhà tao vừa nuốt con sâu to lắm mày ak!

– Thế mày đưa nó tới bác sĩ thú y chưa?

– Thôi khỏi, tao cho nó uống thuốc trừ sâu rồi!!!


Huyền đang tưới cây thì trời mưa, Huyền vào nhà lấy ô rồi tiếp tục ra tưới cây tiếp…

Gọi nhầm cho cứu hỏa, sợ công an bắt… châm lửa tự đốt nhà

– Eh, tao có việc cho mày làm đi ko?

– Có, lương thế nào?

– 1k/ phút

– Ít thế, còn việc khác ko

– Có, 60k/ giờ

– Đc đấy, tao thấy cái 2 nghe có vẻ nhiều hơn.
Tìm não lạc
Cạn lời :v

Nam đánh 8 thằng lưu manh sannam-da-nh-8-tha-ng-luu-manh-sang-nga-y-hom-sau-8-tha-ng-do-pha-i-va-o-vie-n-de-tham-nam

Related Posts