Trương Liêu dùng 800 binh sĩ đánh bại 10 vạn đại quân Tôn Quyền ra sao?

Trương Liêu nổi tiếng là một trong những danh tướng tài năng nhất nhà Tào Ngụy thời Tam quốc. Trận đánh thành Hợp Phì giữa 10 vạn quân Đông Ngô do Tôn Quyền thống lĩnh và quân Tào Ngụy do Trương Liêu chỉ huy được coi là trận chiến kinh điển trong Ta

Trương Liêu nổi tiếng là một trong những danh tướng tài năng nhất nhà Tào Ngụy thời Tam quốc. Trận đánh thành Hợp Phì giữa 10 vạn quân Đông Ngô do Tôn Quyền thống lĩnh và quân Tào Ngụy do Trương Liêu chỉ huy được coi là trận chiến kinh điển trong Tam quốc.

Chúng ta, nếu ai đã từng đọc truyện Tam Quốc, thì chắc chắn sẽ biết đến 3 trận chiến quyết định thiên hạ trong Tam Quốc diễn nghĩa: Một là trận chiến Quan Độ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu; hai là trận chiến Xích Bích giữa Tào Tháo và Tôn Quyền; ba là trận chiến Di Lăng giữa Lưu Bị và Tôn Quyền. Điều đặc biệt là trong 3 trận này là bên giành thắng lợi đều là bên có quân số ít hơn.

Thế nhưng, mọi người lại ít biết đến một trận đánh có sự chênh lệch cực lớn, giữa một bên chỉ có 800 quân và một bên với 100.000 quân, nhưng kết quả không thể ngờ được, bên giành thắng lợi lại là bên yếu hơn.

Đó chính là trận đánh tập kích của quân Tào Ngụy vào doanh trại của quân Đông Ngô, đã làm tinh thần của quân Đông Ngô bị giảm sút, trận đánh này có vai trò vô cùng quan trọng cho chiến thắng vang dội của quân Ngụy trước quân Đông Ngô trong trận chiến Tiêu Giao Tân, trận chiến làm nên tên tuổi của tướng Trương Liêu.

Trận đánh lưu danh sử sách

Tháng 8 năm 215, Tào Tháo dẫn đội quân chủ lực đi đánh Trương Lỗ, chỉ để lại Trương Liêu, Lạc Tiến, Lý Điển cùng với 7000 quân trấn thủ tại thành Hợp Phì. Thời điểm này, nội bộ quân Tào Ngụy lại còn rất bất hòa, các tướng lĩnh không ưa gì nhau, thậm chí còn thù hằn cá nhân.

Nhân cơ hội Tào Tháo mang quân đánh Trương Lỗ, Tôn Quyền dẫn toàn bộ hơn 100.000 quân của mình đến đánh thành Hợp Phì. Trước đó một năm Tôn Quyền từng phái Lữ Mông, Cam Ninh dẫn mấy vạn quân đi đánh Tào Ngụy, nhưng cuối cùng bị thất bại và khiến rất nhiều quân lính bị bắt làm tù binh, nên lần này Tôn Quyền muốn tự mình thân chinh chiến Hợp Phì.

Biết trước quân Đông Ngô sẽ đánh Hợp Phì, nên trước lúc dẫn quân đi Tào Tháo có để lại một chiếc tráp, nói với các tướng giữ thành rằng khi quân Đông Ngô đánh tới thì mới mở ra coi. Trong tráp là quân lệnh viết: “Khi quân địch tới, Trương Liêu và Lý Điển ra nghênh chiến, Nhạc Tiến ở lại giữ thành, Tiết Đễ không được tham chiến“

Nhạc Tiến, Lý Điển tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của mệnh lệnh này, cảm thấy rất hoang mang bối rối không biết làm thế nào. Chỉ có Trương Liêu nói: “Nếu ngồi đợi viện binh của Tào công đến nơi, thì quân ta đã bị quân Đông Ngô tiêu diệt rồi. Hiện tại, kế sách chỉ có một, đó là chủ động tấn công trong lúc quân Ngô chưa kịp ổn định. Làm vậy có thể tiêu hao sĩ khí Đông Ngô, làm yên lòng quân ta, vậy thì mới thủ được thành”.

Lý Điển vốn dĩ có hiềm khích riêng với Trương Liêu, ngay sau khi nghe Trương Liêu nói đã khẳng khái đứng dậy nói: “Vì đại sự của quốc gia, ta sẽ chấp nhận mưu kế của ông, ta làm sao có thể vì ân oán riêng tư mà xem nhẹ việc chung được, ta sẽ cùng ông xuất chiến“. Ngay trong đêm đó, Trương Liêu chọn 800 binh sĩ tinh nhuệ, giết trâu mở tiệc để khao thưởng binh sĩ.

Sáng sớm hôm sau dẫn quân đi nghênh chiến 10 vạn đại quân Đông Ngô. “Trương Liêu mặc giáp tiên phong, dũng mãnh vô cùng; lao vào đánh chớp nhoáng, trong chốc lát đã giết 2 tướng, và mấy chục quân lính của Đông Ngô”,

Trương Liêu hùng hổ vỗ ngực hô to: “Trương Liêu ở đây“.

Việc bị đánh bất ngờ đã khiến quân Ngô bị chấn động, Tôn Quyền trong tức thời không xử lý thế nào, chỉ biết dồn quân về một gò đất nhỏ để thủ, Trương Liêu hô to thách thức Tôn Quyền có gan thì xuống quyết nhất tử chiến, Tôn Quyền thì vẫn chưa định thần lại được nên lặng yên không phản ứng.

Sau khi quan sát thấy đội quân của Trương Liêu chỉ có khoảng vài trăm người, Tôn Quyến mới lệnh cho quân lính bao vây quân của Trương Liêu. Trương Liêu thấy vậy liền tả xung hữu đột phá được vòng vây thoát ra ngoài, nhưng khi quay lại thấy quân sĩ của mình rất bị kẹt, Trương Liêu dũng mãnh quay trở lại tiền tuyến giải cứu binh sĩ.

Quân của Tôn Quyền do chưa định thần lại nên tuy đông nhưng không ai dám cản đường. Cuối cùng Trương liêu rút quân về thành Hợp Phì an toàn, trận chiến đầu tiên đã thắng lợi, làm cho tinh thần các tướng sĩ và quân lính rất phấn khởi. Quân Ngụy ổn định chính đốn lại quân ngũ để sẵn sàng thủ thành. Lúc này các tướng lĩnh ai cũng bội phục Trương Liêu, toàn quân trở nên đoàn kết, bừng bừng khí thế và tin tưởng sẽ thủ thành thành công.

Về phía quân Ngô sau khi bị tập kích bất ngờ, Tôn Quyền quyết tập hợp toàn quân tiến vào bao vây thành Hợp Phì. Nhưng do Hợp Phì xây dựng rất kiên cố, tường thành vừa cao vừa chắc chắn, có rất nhiều cột gỗ, cột đá và các thiết bị phòng ngự.

Các tướng của quân Ngô tấn công mấy chục ngày cũng không phá được thành, đúng lúc đó quân Ngô lại bị bệnh dịch, kéo dài lâu thì sợ quân chủ lực của Tào Tháo kéo về, nên Tôn Quyền đành phải lui binh”.

Vì số lượng quân lớn nên Tôn Quyền lệnh chia quân thành từng tốp, từng tốp từ từ rút về, mà Tôn Quyền cùng một số tướng lĩnh lại đi trong tốp cuối.

Khi Tôn Quyền rút quân, Trương Liêu đứng trên cổng thành quan sát thấy rõ, liền cùng với các tướng Lạc Tiến, Lý Điển lên kế hoạch tập kích. Khi tốp quân của Tôn Quyền rút lui về đến Tiêu Dao Tân. Trương Liêu sai người phá cầu Tiêu Diêu và dẫn kỵ binh tập kích. Cam Ninh cùng Lữ Mông vất vả chống đỡ với Liêu, Lăng, Thống mới kịp bảo vệ Tôn Quyền thoát vây.

Trận chiến này được đặt tên là “Trương Liêu uy chấn Tiêu Dao Tân”, là trận chiến kinh điển mà phần thắng thuộc về phe thiểu số”.

Trận này Trương Liêu chỉ có ít quân mà đánh cho quân Đông Ngô khốn đốn, làm kinh động nước Ngô. Tôn Quyền ôm hận cho đến lúc chết vẫn còn sợ tiếng Trương Liêu. Tào Tháo đánh chiếm Hán Trung xong, vô cùng khâm phục sự dũng cảm của Trương Liêu nên thăng cho ông lên làm Chinh đông tướng quân.

Cùng với Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng, Trương Liêu được xếp vào hàng “Ngũ hổ tướng nhà Ngụy”. Sử sách Trung Quốc chép rằng, Trương Liêu là một trong những mãnh tướng dùng giáo giỏi nhất Tam Quốc.

Năm 225, để vinh danh chiến tích đại thắng trước Tôn Quyền của Trương Liêu và Lý Điển ở Hợp Phì, Ngụy Văn Đế Tào Phi hạ chiếu thư viết:

“Chiến dịch Hợp Phì, Trương Liêu chỉ dùng 800 bộ binh mà đánh bại 10 vạn quân địch, tự cổ dùng binh chưa có ai được như thế. Kẻ địch đến nay vẫn táng đảm, hai tướng Trương, Lý quả là nanh vuốt của triều đình”.

Khải Minh biên tập

Nguồn: tinhhoa