Tác dụng của Video quảng cáo doanh nghiệp

tac-dung-cua-video-quang-cao-doanh-nghiep 2

Mực độ sử dụng hình thức dịch vụ quay phim QC trên truyền hình của các doanh nghiệp thấp hơn so với QC trên báo/ tạp chí. 32 , 3% doanh nghiệp luôn luôn sử dụng truyền hình làm phương tiện QC trong lúc tỷ lệ này đối với báo và tạp chí cao hơn 50%. 6 , 5% các doanh nghiệp chưa bao giờ QC các sản phẩm/ dịch vụ của mình trên ti vi , 12 , 9% một vài lần sử dụng hình thức QC qua truyền hình , trong lúc không có doanh nghiệp nào chưa bao giờ QC qua báo và tạp chí.

Phát Video quảng cáo doanh nghiệp ở đâu?

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng hình thức QC trên truyền hình đều thông qua các kênh của Đài truyền hình VN ( VTV/ VCTV ). Truyền hình kỹ thuật số cũng là các kênh truyền thông khá mới mẻ ở nước ta nhưng cũng đã có đến 54 , 8% các doanh nghiệp tuyển trạch kênh truyền thông này để đăng tải các Các quy định QC.

Xem thêm quay phim cưới chất lượng cao tại đây.

tac-dung-cua-video-quang-cao-doanh-nghiep

Khi QC trên truyền hình , thời lượng QC thường là 30 giây ( 50% ). Các thời lượng 20 giây , 45 giây và 60 giây cũng luôn luôn được tuyển trạch ( khoảng 30% ). Thời lượng ít hơn hoặc nhiều hơn ít được các doanh nghiệp tuyển trạch để đăng tải QC ( chỉ dưới 10% ). Trong các doanh nghiệp được điều tra , không doanh nghiệp nào có các QC trên truyền hình với thời lượng quá 2 phút.

Thời điểm các QC xuất hiện nhiều nhất là trong các chuyên mục QC ( 93 , 5% ). Kế đến là các bộ phim truyện/ phim truyền hình ( 70% ). Khoảng 50% các doanh nghiệp tuyển trạch thời điểm xuất hiện QC của doanh nghiệp mình trong các chương trình/ nội dung về thời sự , chính trị , văn hóa tầng lớp , các gameshow , các talkshow/ diễn đàn trao đổi , hỏi đáp; 35 , 5% các QC của các doanh nghiệp được đưa vào trong các Các quy định can , nghệ thuật , sân khấu.

Thời điểm xuất hiện QC thường vào trước/ thứ đầu các Các quy định. 80% các doanh nghiệp có QC xuất hiện trong các chuyên mục QC , gắn QC của doanh nghiệp mình vào thứ đầu của Các quy định này , đối với các gameshow là 68 , 8% và các talkshow/ diễn đàn trao đổi , hỏi đáp là 66 , 7%. Đối với các bộ phim truyện/ phim truyền hình , thời điểm các xuất hiện QC thường được lồng vào trong/ Khoảng giữa ( 81% ). Hơn 30% các Các quy định QC gắn vào sau/ phần cuối của các talkshow/ diễn đàn trao đổi , hỏi đáp , các bộ phim truyện/ phim truyền hình và các chuyên mục QC. 41 , 7% các doanh nghiệp có các Các quy định QC gắn với các Các quy định can , nghệ thuật , sân khấu , lồng Các quy định QC của mình xuyên suốt Các quy định. Ở các Các quy định khác , chỉ khoảng 10% các QC xuyên suốt tất chương trình.

Xem thêm quay phim phóng sự cưới giá rẻ tại đây.

tac-dung-cua-video-quang-cao-doanh-nghiep 2

Sự phổ biến của video quảng cáo trên truyền hình.

QC qua truyền hình là một hình thức QC khôn cùng phổ biến. Có tới 4/5 mẫu Học hỏi sử dụng hình thức QC này ở mực độ Hai ba lần và luôn luôn. Hầu hết các doanh nghiệp ( 93 , 5% ) tuyển trạch các kênh của Đài truyền hình VN ( VTV/VCTV ) để phát các Các quy định QC của mình. Cũng có tới 54 , 8% doanh nghiệp có các QC xuất hiện trên các kênh của Đài truyền hình kỹ thuật số ( VTC ) , mặc dầu đây là kênh truyền thông khá mới mẻ ở nước ta. Một nửa số doanh nghiệp được hỏi có thời lượng QC trên truyền hình vào khoảng 30 giây. Các doanh nghiệp có QC mà thời lượng phát sóng trên 90 giây rất thấp , chỉ chiếm 6 , 6% mẫu điều tra. Các Các quy định mà QC của các doanh nghiệp thường xuất hiện là các chuyên mục QC ( 93 , 5% ) , các bộ phim truyện/ phim truyền hình ( 70% ) và các chương trình/ nội dung về thời sự , chính trị , văn hóa tầng lớp ( 51 , 6% ). Các Các quy định khác như các gameshow , các talkshow/ diễn đàn trao đổi , hỏi đáp và các Các quy định can , nghệ thuật , sân khấu có dưới 50% các doanh nghiệp tuyển trạch để gắn Các quy định QC của mình. Hầu hết QC của các doanh nghiệp thường được gắn vào thứ đầu các Các quy định đó. Tỷ lệ các doanh nghiệp dự định sẽ sử dụng hình thức QC này vẫn rất cao ( 77 , 4% ) , mặc dầu đã giảm chút xíu so với ngày nay ( 80 , 6% ).