Shopdunk

0100233583-075 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH

0100233583-075 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BẾN THÀNHNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH
Tên viết Vô hiệu hóa VPBANK – CHI NHÁNH BẾN THÀNH
Mã số thuế 0100233583-075
Địa chỉ Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN HOÀNG YÊN
Không những thế TRẦN HOÀNG YÊN còn đại diện những công ty:

Điện thoại 0439288869
Ngày hoạt động 2016-01-07
Điều hành bởi Cục Thuế Thành thị Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Update mã số thuế 0100233583-075 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Buôn bán Ngân hàng (theo nội dung Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/08/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Hoạt động buôn bán ngoại tệ và làm nhà cung cấp Ngân hàng bằng ngoại tệ (theo Quyết định số 186/QĐ-NH7 ngày 29/09/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Buôn bán, cung cấp nhà cung cấp ngoại hối trên thị phần trong nước và trên thị phần quốc tế trong phạm vị do ngân hàng Nhà nước quy định (theo Quyết định số 55/QĐ-NHNN ngày 11/01/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); – Thực hành nghiệp vụ lauching và trả tiền thẻ nội địa và thẻ quốc tế Master Card (theo Quyết định số 805/QĐ-NHNN ngày 21/04/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); – Thực hành những thương lượng mua sang tay ngoại hối trên thị phần nước ngoài (theo Giấy công nhận số 10359/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). – Mua, sang tay trái phiếu công ty theo quy định của luật pháp (theo quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng). – Hoạt động nhận ủy thác và ủy thác cho vay. – Hoạt động buôn bán mua, sang tay vàng miếng; – Mở account: Mở account tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở account tại đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; – Đơn vị trả tiền nội bộ, tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng đất nước; – Tham dự đấu thầu, mua, sang tay tín phiếu Ngân khố, phương tiện chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và những giấy má với trị giá khác trên thị phần tiền tệ; – Nhà sản xuất môi giới tiền tệ; – Mở account trả tiền cho người dùng; – Nhà sản xuất điều hành tiền mặt; – Ra mắt chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Những đơn vị nguồn đầu tư, Luật Chứng khoán, Quy định của Chính Phủ về chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Gửi, nhận gửi vốn của đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị nguồn vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Buôn bán, cung cấp sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của luật pháp và chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước; – Cấp nguồn đầu tư dưới hình thức bảo lãnh Ngân hàng; – Ví điện tử; – Đầu tư giao kèo mai sau trái phiếu chính phủ; – Cấp nguồn đầu tư dưới hình thức tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và giấy má với giá khác.
6499 Hoạt động nhà cung cấp nguồn vốn khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: – Những nhà cung cấp bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn; – Lưu ký chứng khoán – “Mua, sang tay nợ” – Bao trả tiền trong nước; – Mua, sang tay trái phiếu Chỉnh phủ.
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp nguồn vốn chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Giải đáp ngân hàng, nguồn vốn, trả lời nguồn vốn công ty, trả lời mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và trả lời đầu tư (Theo Quyết định số 1921/QĐ-NHNN ngày 18/09/2014 về việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng) – Ủy thác, nhận ủy thác mua sang tay trái phiếu công ty và ủy thác, nhận ủy thác góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Nhà sản xuất điều hành của cải.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
– Chi tiết: Hoạt động Đại lý bảo hiểm;

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510