Shopdunk

0102362369 – CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

0102362369 – CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANHCÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Tên quốc tế TAM ANH GENERAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0102362369
Địa chỉ Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành thị Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện NGÔ THỊ NGỌC HOA
Bên cạnh đó NGÔ THỊ NGỌC HOA còn đại diện những công ty:

Điều hành bởi Chi cục thuế Quận Long Biên
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0102362369 lần cuối vào 2021-10-09 06:38:34. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán sỉ dược phẩm và công cụ y tế Bán sỉ nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
4659 Bán sỉ máy móc, vật dụng và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán sỉ máy móc vật dụng y tế
4772 Sang tên lẻ thuốc, công cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Sang tên lẻ dược phẩm, công cụ y tế trong những shop chuyên doanh (Đối mang những lĩnh vực nghề buôn bán mang điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi mang đủ điều kiện theo quy định của luật pháp)
5610 Nhà hàng và những nhà cung cấp ăn uống chuyên dụng cho lưu động
6619 Hoạt động giúp đỡ nhà cung cấp vốn đầu tư chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Giải đáp đầu tư (không bao gồm nhà cung cấp trả lời luật pháp và trả lời vốn đầu tư);
7211 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành nghề kỹ thuật ngẫu nhiên
7212 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành nghề kỹ thuật công nghệ và kỹ thuật
7213 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành nghề kỹ thuật y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu và tăng trưởng kỹ thuật y học: mô, tế bào, cấy ghép những phòng ban thân thể
7221 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành nghề kỹ thuật xã hội
7222 Nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật trong ngành nghề kỹ thuật nhân bản
7490 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập, trả tiền hối phiếu và thông báo tỷ lệ lượng, trả lời chứng khoán)
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập cảng những mặt hàng doanh nghiệp buôn bán(trừ vàng, rác thải, truất phế liệu)
8531 Huấn luyện sơ cấp
8532 Huấn luyện trung cấp
8533 Huấn luyện cao đẳng
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560 Nhà cung cấp giúp đỡ giáo dục
8610 Hoạt động của những bệnh viện, bệnh xá
Chi tiết: Hoạt động của những bệnh viên đa khoa, bệnh viên chuyên khoa gồm: chuyên khoa ngoại; chuyên khoa nội, siêu thanh ổ bụng; chuyên khoa xét nghiệm: Hóa sinh; chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; chuyên khoa phụ sản
8691 Hoạt động y tế đề phòng
Chi tiết: Tiêm chủng
8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Chuyên chở cấp cứu bệnh nhân; – Hoạt động của những phòng thí nghiệp y khoa như: Phòng thí điểm X-quang và những trọng điểm chuẩn đoán qua hình ảnh khác; Phòng thí điểm phân tách máu; – Hoạt động của những ngân hàng máu, ngân hàng tinh khí, ngân hàng những phòng ban thân thể cấy ghép, ngân hàng mô v.v..

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510