Shopdunk

0103126572-001 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

0103126572-001 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINHNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế 0103126572-001
Địa chỉ Tầng 1 và tầng 4, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện HỒ XUÂN TÙNG
Không những thế HỒ XUÂN TÙNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 04 3928 8989
Ngày hoạt động 2009-05-15
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hà Nội
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0103126572-001 lần cuối vào 2021-09-21 08:59:39. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Ngành buôn bán: buôn bán ngân hàng; 2. Những nghiệp vụ được phép tiến hành buôn bán: a) Huy động vốn: – Nhận tiền gửi của những đơn vị, tư nhân và những đơn vị nguồn đầu tư khác dưới những hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi với kỳ hạn và những loại tiền gửi khác; – Lauching chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và những hồ sơ với giá khác để huy động vốn của đơn vị, tư nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng lòng; – Vay vốn của những đơn vị nguồn đầu tư khác hoạt động tại Việt Nam và của đơn vị nguồn đầu tư nước ngoài; – Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam; – Những hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. b) Hoạt động nguồn đầu tư Cấp nguồn đầu tư cho đơn vị, tư nhân dưới những hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và hồ sơ với giá khác, bảo lãnh, cho thuê vốn đầu tư và những hình thức cấp nguồn đầu tư khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. c) Nhà cung cấp trả tiền và ngân quỹ: – Phân phối những dụng cụ trả tiền; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền trong nước cho người dùng; – Thực hành những nhà cung cấp thu hộ, chi hộ; – Thực hành những nhà cung cấp trả tiền khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Thực hành nhà cung cấp trả tiền quốc tế theo quy định của luật pháp; – Thực hành nhà cung cấp thu và cung cấp tiền mặt cho người dùng; – Đơn vị hệ thống trả tiền nội bộ và tham dự hệ thống trả tiền liên ngân hàng trong nước. Việc tham dự những hệ thống trả tiền quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng lòng. d) Những hoạt động khác: – Góp vốn, mua cổ phần của những công ty khác theo quy định của luật pháp; – Tham dự thị phần tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Trực tiếp buôn bán hoặc ra đời doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với để buôn bán ngoại hối và vàng trên thị phần trong nước và thị phần quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng lòng; – Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong những ngành can hệ đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc điều hành của cải, tài chính của đơn vị, tư nhân trong và ngoài nước theo giao kèo ủy thác, đại lý; – Phân phối nhà cung cấp bảo hiểm, ra đời doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với hoặc liên doanh để buôn bán bảo hiểm theo quy định của luật pháp; – Giải đáp vốn đầu tư, tiền tệ cho người dùng dưới hình thức trực tiếp giải đáp cho người dùng hoặc ra đời doanh nghiệp trực thuộc theo quy định của luật pháp; – Bảo quản hiện vật quý, hồ sơ với giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và những nhà cung cấp khác theo quy định của luật pháp; – Trực tiếp buôn bán hoặc ra đời doanh nghiệp trực thuộc với nhân cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự với để thực hành những hoạt động buôn bán khác với can hệ đến hoạt động ngân hàng theo quy định của luật pháp. (Đối mang những lĩnh vực nghề buôn bán với điều kiện, Công ty chỉ buôn bán khi với đủ điều kiện theo quy định của luật pháp)

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510