Shopdunk

0200850702 – CÔNG TY TNHH VSIP HẢI PHÒNG

0200850702 – CÔNG TY TNHH VSIP HẢI PHÒNGCÔNG TY TNHH VSIP HẢI PHÒNG
Tên quốc tế VSIP HAI PHONG CO., LTD
Tên viết loại bỏ VSIP HAI PHONG
Mã số thuế 0200850702
Địa chỉ Tòa nhà quản lý VSIP Hải Phòng, Khu thành thị, công nghiệp và nhà cung cấp VSIP Hải Phòng, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Đô thị Hải Phòng, Việt Nam
Người đại diện LAM KIM VEE
Điện thoại (0225)3959868
Ngày hoạt động 2008-12-11
Điều hành bởi Cục Thuế TP Hải Phòng
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0200850702 lần cuối vào 2021-09-20 02:59:07. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
3512 Truyền tải và cung cấp điện
3600 Khai thác, xử lý và cung ứng nước
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
(Bao gồm: Vận hành, bảo trì hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa)
3811 Thu lượm rác thải không độc hại
4212 Vun đắp dự án con đường bộ
Chi tiết: Vận hành, bảo trì hệ thống cơ sở con đường bộ
4221 Vun đắp dự án điện
Chi tiết: Vận hành, bảo trì trạm điện
4222 Vun đắp dự án cấp, thoát nước
Chi tiết: Vận hành, bảo trì trạm bơm
4293 Vun đắp dự án chế biến, chế tác
Chi tiết: Vận hành, bảo trì nhà xưởng xây sẵn
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Vận hành, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước
5229 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ khác can dự đến chuyên chở
6810 Buôn bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ mang, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Bao gồm: Điều hành nhà xưởng xây sẵn, trạm điện, trạm bơm)
6820 Giải đáp, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
8121 Vệ sinh chung nhà cửa
8129 Vệ sinh nhà cửa và những dự án khác
8130 Nhà sản xuất trông nom và duy trì cảnh quan
8299 Hoạt động nhà cung cấp giúp đỡ buôn bán khác còn lại chưa được phân vào đâu

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510