Shopdunk

0300787557 – CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM

0300787557 – CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAMCÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM
Tên quốc tế TOSHIBA VIETNAM CONSUMER PRODUCTS CO. LTD
Tên viết loại bỏ TVCP
Mã số thuế 0300787557
Địa chỉ số 12, Tuyến đường 15, Khu phố 4 – Phường Linh Trung – Tỉnh thành Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Masahiro Kitahara
Điện thoại Bị ẩn theo đề xuất khách hàng
Điều hành bởi Cục Thuế Tỉnh thành Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0300787557 lần cuối vào 2021-10-30 09:09:45. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền du nhập và quyền cung cấp bán sỉ (không gắn sở hữu có mặt trên thị trường cơ sở vật chất bán sỉ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tên lẻ (không có mặt trên thị trường cơ sở vật chất sang tên lẻ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, du nhập hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 632)
6201 Lập trình máy vi tính
(CPC: 842)
6202 Giải đáp máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: – Giải đáp PC và quản trị hệ thống PC. – Nhà sản xuất kiểu dáng hệ thống. – Nhà sản xuất giải đáp can dự tới lắp đặt phần cứng PC. – Nhà sản xuất giải đáp apps và giải đáp hệ thống. – Nhà sản xuất duy tu và bảo dưỡng máy móc và trang bị văn phòng, bao gồm cả PC. – Nhà sản xuất bảo dưỡng hệ thống. (CPC: 841-845)
6209 Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo và nhà sản xuất khác can dự đến máy vi tính
Chi tiết: – Nhà sản xuất bảo dưỡng hệ thống. – Nhà sản xuất duy tu và bảo dưỡng máy móc và trang bị văn phòng, bao gồm cả PC. – Hoạt động nhà sản xuất khoa học thông báo khác và nhà sản xuất can dự đến PC. – Những nhà sản xuất PC khác như nhà sản xuất chuẩn bị dữ liệu. – Nhà sản xuất phân tách hệ thống. (CPC: 841-845)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động can dự
(Công ty không được sản xuất “nhà sản xuất thông báo trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý đàm phán (mang mã số CPC 843**)” và “nhà sản xuất truyền dẫn dữ liệu và tin (mang mã số 7523**)”). (CPC: 843)
7020 Hoạt động giải đáp điều hành
Chi tiết: Nhà sản xuất giải đáp điều hành chi tiết: Nhà sản xuất giải đáp điều hành chung; Nhà sản xuất giải đáp điều hành marketing; Nhà sản xuất giải đáp điều hành nguồn nhân công; Nhà sản xuất giải đáp điều hành cung cấp. (Công ty không được sản xuất nhà sản xuất trọng tài hòa giải đối sở hữu mâu thuẫn thương nghiệp giữa những thương vụ pháp lý, nhà sản xuất thuế, kiểm toán và kế toán; không được sản xuất nhà sản xuất giải đáp về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được sản xuất nhà sản xuất nghiên cứu thị phần và điều tra quan điểm công chúng, không được thực hành nhà sản xuất giải đáp giáo dục, việc làm, học nghề, điều khoản mang can dự đến lao động – việc làm; không hoạt động vận động hành lang). (CPC: 865)
9511 Tôn tạo máy vi tính và trang bị ngoại vi
(CPC: 633)
9521 Tôn tạo trang bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(CPC: 633)
9522 Tôn tạo trang bị, đồ dùng gia đình
(CPC: 633)

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510