Shopdunk

0301442379-090 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN

0301442379-090 – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN
Mã số thuế 0301442379-090
Địa chỉ 139 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Bên cạnh đó NGUYỄN VIỆT HOÀNG còn đại diện những công ty:

Điện thoại 9951543
Ngày hoạt động 2006-09-18
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0301442379-090 lần cuối vào 2021-10-01 22:53:45. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý tung ra trái phiếu công ty; đại lý trả tiền trái phiếu công ty và đấu thầu tung ra trái phiếu của công ty.
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới hình thức tiền gửi sở hữu kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp thu nguồn vốn và lớn mạnh của những đơn vị, vay vốn của những đơn vị nguồn vốn vay khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và hồ sơ sở hữu trị giá, hùn vốn và liên doanh theo luật pháp qui định, làm nhà sản xuất trả tiền giữa những người dùng, buôn bán ngoại tệ, vàng, bạc và trả tiền quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và những nhà sản xuất khác khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Thực hành nghiệp vụ tung ra và trả tiền thẻ nội địa có thương hiệu thương nghiệp là DONG A CARD. Nhận tiền gởi tiết kiệm bằng ngoại tệ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mua sang tay những loại ngoại tệ có đồng Việt Nam. Huy động và chi trả kiều hối. Đặt những bàn thu đổi ngoại tệ trên khu vực hoạt động của Ngân hàng. Vay vốn bằng ngoại tệ và tiếp thu vốn ủy thác bằng ngoại tệ từ những đơn vị và những tư nhân nước ngoài. Cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng ngoại tệ cho những đơn vị kinh tế Việt nam. Trả tiền bằng ngoại tệ trên khuôn khổ bờ cõi Việt nam theo quy định của Nhà nước về điều hành ngoại hối. Những loại hình đàm phán hối đoái: kỳ hạn (FORWARD) và hoán đổi (SWAP). Thực hành nghiệp vụ tung ra và trả tiền thẻ đa năng nội địa có thương hiệu thương nghiệp là Dong A Unicard. Lauching và trả tiền thẻ quốc tế.Buôn bán trái phiếu (bao gồm: mua, sang tay trái phiếu, tham dự đấu thầu trái phiếu Chính Phủ; bảo lãnh, đại lý tung ra trái phiếu Chính phủ) theo quy định của luật pháp. Nghiệp vụ thị phần mở theo quy định luật pháp. Cấp nguồn vốn vay dưới hình thức: Bao trả tiền (bao gồm bao trả tiền trong nước và bao trả tiền quốc tế). Những nhà sản xuất bảo quản của cải, cho thuê tủ, két an toàn. Cho thuê 1 phần hội sở buôn bán không sử dụng hết thuộc quyền với của DongA Bank. Giải đáp nguồn vốn công ty, giải đáp mua, sang tay, thống nhất, sáp nhập công ty và giải đáp đầu tư. Lauching kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong và nước ngoài; Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước. Vay vốn những đơn vị nguồn vốn nước ngoài theo quy định của luật pháp. Cấp nguồn vốn vay dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng.
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510