Shopdunk

0302125855 – CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)

0302125855 – CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM)
Tên quốc tế MEGA LIFESCIENCES (VIETNAM) LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa MLV
Mã số thuế 0302125855
Địa chỉ Tòa nhà E-Town, Số 364, Các con phố Cộng Hòa , Phường 13, Quận Tân Bình, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện PARAMJIT SINGH SAWHNEY
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0302125855 lần cuối vào 2021-10-10 03:05:05. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
3313 Tôn tạo trang bị điện tử và quang học
Chi tiết: Nhà sản xuất lắp đặt, bảo dưỡng, tu sửa trang bị điện tử trong y khoa (CPC 884, CPC 885, CPC 633)
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622) (không hoạt động tại hội sở).
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: – Thực hành quyền nhập cảng những hàng hóa mang mã số HS 1806, 1901, 2106, 3303, 3401, 3402, 3808 (chỉ được nhập cảng mã hàng hóa thuộc đội ngũ này theo quy định cho phép của Bộ Nông nghiệp và Lớn mạnh nông thôn), 3004.50.91, 3004.50.99, 3004.90.54, 3004.90.63, 3004.90.99 (chỉ được thực hành quyền nhập cảng khi đáp ứng toàn bộ những điều kiện chuyên lĩnh vực do Bộ Y tế ban hành), 3304 -> 3306, 3822, 3926, 4014, 9001, 9021, 3005, 3006, 4818, 8212, 9018 và 1702 -> 1704, 2520, 2806, 2807.00.00, 2808.00.00, 2809, 2810.00.00, 2811 -> 2819, 2901 -> 2910, 2911.00.00, 2912, 2913.00.00, 2914 -> 2920, 2922 -> 2929, 2932 -> 2942, 3002, 3003, 3301, 3701, 3702, 3704, 3705, 3923, 4015, 4016, 4819, 4821 -> 4823, 4901, 4911, 8309, 8419, 9002, 9019, 9020.00.00, 9022, 9030, 9602 theo quy định của luật pháp Việt Nam; – Thực hành quyền xuất khẩu những hàng hóa với mã số HS 1702 -> 1704, 1806, 1901, 2106, 2520, 2806, 2807.00.00, 2808.00.00, 2809, 2810.00.00, 2811 -> 2819, 2901 -> 2910, 2911.00.00, 2912, 2913.00.00, 2914 -> 2920, 2922 -> 2929, 2932 -> 2942, 3002 -> 3006, 3301, 3303.00.00, 3304 -> 3306, 3401, 3402, 3701, 3702, 3704, 3705, 3808, 3822, 3923, 3926, 4014 -> 4016, 4818, 4819, 4821 -> 4823, 4901, 4911, 8212, 8309, 8419, 9001, 9002, 9018, 9019, 9020.00.00, 9021, 9022, 9030, 9602 theo quy định của luật pháp Việt Nam. – Thực hành quyền sản xuất bán sỉ (không ra đời hạ tầng bán sỉ) những hàng hóa mang mã số HS 1806, 1901, 2106, 3303, 3401, 3402, 3808 (chỉ được sản xuất mã hàng hóa thuộc đội ngũ này theo quy định cho phép của Bộ Nông nghiệp và Lớn mạnh nông thôn), 3304 -> 3306, 3822, 3926, 4014, 9001, 9021, 3005, 4818, 8212, 9018 và 1702 -> 1704, 2520, 2806, 2807.00.00, 2808.00.00, 2809, 2810.00.00, 2811 -> 2819, 2901 -> 2910, 2911.00.00, 2912, 2913.00.00, 2914 -> 2920, 2922 -> 2929, 2932 -> 2942, 3301, 3701, 3702, 3704, 3705, 3923, 4015, 4016, 4819, 4821 -> 4823, 4911, 8309, 8419, 9002, 9019, 9020.00.00, 9022, 9030, 9602 theo quy định của luật pháp Việt Nam. – Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng, quyền sản xuất bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và sản xuất theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: thực hành quyền sản xuất sang tay lẻ (không ra đời hạ tầng sang tay lẻ) những hàng hóa mang mã số HS 1806, 1901, 2106, 3303, 3401, 3402, 3808 (chỉ được sản xuất mã hàng hóa thuộc đội ngũ này theo quy định cho phép của Bộ Nông nghiệp và Lớn mạnh nông thôn), 3304 -> 3306, 3822, 3926, 4014, 9001, 9021, 3005, 4818, 8212, 9018 và 1702 -> 1704, 2520, 2806, 2807.00.00, 2808.00.00, 2809, 2810.00.00, 2811 -> 2819, 2901 -> 2910, 2911.00.00, 2912, 2913.00.00, 2914 -> 2920, 2922 -> 2929, 2932 -> 2942, 3301, 3701, 3702, 3704, 3705, 3923, 4015, 4016, 4819, 4821 -> 4823, 4911, 8309, 8419, 9002, 9019, 9020.00.00, 9022, 9030, 9602 theo quy định của luật pháp Việt Nam (CPC 632)
4933 Chuyển vận hàng hóa bằng các con phố bộ
chi tiết: nhà cung cấp hậu cần, vận tải hàng hóa cho người mua thuê kho bãi của Doanh nghiệp
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: phân phối những nhà cung cấp kho bãi (bao gồm nhà cung cấp kho bảo quản thuốc)
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị phần (CPC 86401) (trừ Nhà sản xuất dò xét quan điểm công chúng CPC 86402)

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510