Shopdunk

0306104694 – CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)

0306104694 – CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)
Tên quốc tế CONNELL BROS. (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa CBC-VN
Mã số thuế 0306104694
Địa chỉ Tầng 13, Số 8-10, Tuyến đường Mai Chí Thọ – Phường Thủ Thiêm – Thị thành Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Christian Kẳhl
Không những thế Christian Kẳhl còn đại diện những công ty:

Điện thoại (84) 28 3824 8282
Điều hành bởi Cục Thuế Thị thành Hồ Chí Minh
Update mã số thuế 0306104694 lần cuối vào 2021-11-22 13:46:50. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Ngành nghề nghề buôn bán

Ngành nghề
4669 Bán sỉ chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng bán sỉ (không có mặt trên thị trường hạ tầng bán sỉ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung ứng bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 622)
4799 Sang tên lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung ứng sang tên lẻ (không có mặt trên thị trường hạ tầng sang tên lẻ) những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng hoặc không được cung ứng theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC: 632)
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: Nhà cung cấp trả lời điều hành (CPC 865) (Công ty không được sản xuất nhà cung cấp trọng tài hòa giải đối có mâu thuẫn thương nghiệp giữa những nhà buôn, nhà cung cấp pháp lý, nhà cung cấp thuế, kiểm toán và kế toán; không được sản xuất nhà cung cấp trả lời về điều hành danh mục đầu tư ngắn hạn; không được sản xuất dò hỏi quan điểm công chúng hoạt động trong ngành quảng bá; không được thực hành nhà cung cấp trả lời việc làm, học nghề, điều khoản mang can dự đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7320 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (CPC 864) (Công ty không được thực hành nhà cung cấp dò hỏi quan điểm công chúng quy định tại CPC 86402).

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510