Shopdunk

0310805269 – CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

0310805269 – CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAMCÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM
Tên quốc tế ROCHE VIETNAM COMPANY LIMITED
Mã số thuế 0310805269
Địa chỉ Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh.
Người đại diện Qadeer Raza Pathan
Điện thoại +84 8 3810 1888
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0310805269 lần cuối vào 2021-11-04 10:22:38. Bạn muốn chạy theo xu hướng thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: – Thực hành quyền du nhập những hàng hoá sở hữu mã số 2806, 2827, 2828, 2904, 2922, 2923, 2925, 2930 (trừ 2930.90), 2932, 2938, 2941, 3204, 3402, 3403, 3501, 3502, 3506, 3507, 3701, 3822, 3907, 3913, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 4823, 4901, 5512, 5911, 6902, 7017, 7314, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504, 8505, 8506, 8507, 8516, 8523, 8528, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9612 và 2853, 2933, 2934, 3504, 3002.10, 3002.90, 9031, 9032, 9033, 2930.90, và 2710 (trừ 2710.12.11 → 2710.12.16, 2710.12.20, 2710.12.30, 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2710.12.70, 2710.12.80, 2710.12.90, 2710.19.20, 2710.19.30, 2710.19.41 → 2710.19.44, 2710.19.50, 2710.19.60, 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79, 2710.19.81, 2710.19.82), 2924, 2929, 2935, 2937, 2939, 2940, 3203, 3405, 3821, 3824, 3903, 3910, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4911, 5601, 5806, 5902, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029, 9030, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2106, 2501, 2705, 2822, 2843, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 2936, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608, 7609, 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo quy định của luật pháp Việt Nam. – Thực hành quyền cung cấp bán sỉ (không có mặt trên thị trường cơ sở vật chất bán sỉ) những hàng hoá sở hữu mã số HS 2806, 2828, 2923, 3402, 3403, 3502, 3506, 3507, 3822, 3907, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 7017, 7314, 9612 và 4901, 6902, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504 → 8507, 8516, 8523, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9033, và 2827, 2853.00.00, 2904, 2922, 2924, 2925, 2929, 2930, 2932 → 2935, 2937 → 2941, 3203, 3204, 3405, 3501, 3504.00.00, 3701, 3821, 3824, 3903, 3910, 3913, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4823, 4911, 5512, 5601, 5806, 5902, 5911, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8528, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029 → 9032, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2710 (chỉ bao gồm 2710.19.83, 2710.19.89, 2710.19.90, 2710.91.00, 2710.99.00), 2106, 2501, 2705, 2822, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608 → 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo quy định của luật pháp Việt Nam.
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
– Thực hành quyền cung cấp sang tên lẻ (không có mặt trên thị trường cơ sở vật chất sang tên lẻ) những hàng hoá sở hữu mã số HS 2806, 2828, 2923, 3402, 3403, 3502, 3506, 3507, 3822, 3907, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 7017, 7314, 9612 và 4901, 6902, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504 → 8507, 8516, 8523, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9033, và 2827, 2853.00.00, 2904, 2922, 2924, 2925, 2929, 2930, 2932 → 2935, 2937 → 2941, 3203, 3204, 3405, 3501, 3504.00.00, 3701, 3821, 3824, 3903, 3910, 3913, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4823, 4911, 5512, 5601, 5806, 5902, 5911, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8528, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029 → 9032, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2710 (chỉ bao gồm 2710.19.83, 2710.19.89, 2710.19.90, 2710.91.00, 2710.99.00), 2106, 2501, 2705, 2822, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608 → 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo quy định của luật pháp Việt Nam.
7020 Hoạt động trả lời điều hành
Chi tiết: – Nhà cung cấp trả lời điều hành chung; – Nhà cung cấp trả lời điều hành marketing;
7320 Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận
Chi tiết: Nhà cung cấp nghiên cứu thị phần (Công ty không được thực hành ngành nghề nhà sản xuất dò xét quan niệm công chúng quy định tại CPC 86402);
7730 Cho thuê máy móc, vật dụng và đồ dùng hữu hình khác

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510