Shopdunk

0312812021 – CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM

0312812021 – CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAMCÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM
Tên quốc tế UNICITY MARKETING VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết Vô hiệu hóa UNICITY MARKETING VN
Mã số thuế 0312812021
Địa chỉ số 141, tuyến phố Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Đô thị Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ROCKY SMARTMAI THỊ THẠCH
Bên cạnh đó ROCKY SMARTMAI THỊ THẠCH còn đại diện những công ty:

Điện thoại 7300 5414
Ngày hoạt động 2014-05-28
Điều hành bởi Cục Thuế Đô thị Hồ Chí Minh
Loại hình DN Doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ngoài NN
Hiện trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Chạy theo xu hướng mã số thuế 0312812021 lần cuối vào 2021-10-02 09:17:51. Bạn muốn update thông báo mới nhất?


Lĩnh vực nghề buôn bán

Lĩnh vực
4632 Bán sỉ thực phẩm
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và cung cấp theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4649 Bán sỉ đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và cung cấp theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4690 Bán sỉ tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền xuất khẩu, quyền nhập cảng và quyền cung cấp bán sỉ những hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập cảng và cung cấp theo quy định luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu theo cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622)
4719 Sang tay lẻ khác trong những shop buôn bán tổng hợp
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631)
4722 Sang tay lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
4759 Sang tay lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất như vậy, đèn và bộ đèn khí, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
4771 Sang tay lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
4772 Sang tay lẻ thuốc, công cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
4791 Sang tay lẻ theo đề xuất đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)
4799 Sang tay lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hành quyền cung cấp sang tay lẻ (sở hữu ra đời hạ tầng sang tay lẻ, bao gồm cả sang tay lẻ theo phương thức đa cấp) những mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập cảng hoặc không được cung cấp theo quy định của luật pháp Việt Nam hoặc không thuộc diện giảm thiểu cam đoan quốc tế trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631)

ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp
ShopDunk Giải pháp doanh nghiệp

Nơi chúng tôi tạo ra một cú nhẩy đột phá cho doanh nghiệp. Tại Shopdunk, chúng tôi có mọi thứ giúp bạn về quản trị và marketing.

Articles: 17510